Dahlbogården etablerades troligtvis som gård under 1600-talet, men vi vet inte exakt. Hela bygden runt gården har spår av boende från brons- och järnålder och man kan någon kilometer bort hitta ett av Sveriges största gravfält från järnålder (http://www.vargarda.se/uppleva-och-gora/upplev-vargarda/kultur-museer-och-sevardheter/sevardheter/gravfaltet-i-hol.html). Vi tror att den första person som bodde på gården hette “Dahlbo”, men, den allra första person som vi hittat nedtecknat som bott på gården heter Per Jonsson (f. 1649, d. 1708). Därefter följer en lång lista på olika personer som bott på gården, men det är först nu som gården ägs av en tredje generation från samma familj. Vår familj startade sin historia på gården 1945 då Marias farfar och farmor gifte sig och köpte Dahlbogården. Berth tog över verksamheten 1979 och därefter blev Maria delägare i gården 2011. 

Asta och Bertil Ottosson köpte gården 1945
Ewa och Berth Ottosson tog över driften av gården 1979