Riktigt stora kalas? Ja, det kommer vi snart kunna inhysa på logen. I första steget så blir det bara sommarkalas som kommer att vara möjliga, men här kommer vi att kunna ta emot upp emot 200 gäster för konferens eller kalas.